virtual reality

virtualioji realybė statusas T sritis informatika apibrėžtis Dirbtinė aplinka, sukurta naudojant kompiuterių ↑aparatinę įrangą ir ↑programinę įrangą ir perteikiama žmogui taip, kad jis jaustųsi tarsi natūralioje aplinkoje. Žmogus, norintis patirti virtualiąją realybę, turi dėvėti specialią įrangą: ↑duomenų pirštines, ausines ir akinius, kuriais gaunami signalai iš kompiuterio ir perduodami žmogui, taip sužadinant bent tris iš penkių jo pojūčių. Ši įranga taip pat stebi žmogaus veiksmus ir į juos reaguoja. Pavyzdžiui, akiniai seka akies judesius ir atitinkamai keičia žmogaus matomą vaizdą. Kol kas virtualiąją realybę kuriančios kompiuterinės sistemos yra brangios ir naudojamos tik mokslinių tyrimų laboratorijose. Terminas „virtualioji realybė“ vartojamas ir apskritai norint apibūdinti kompiuteriu sukurtą virtualų vaizdą, net jei šis vaizdas pateikiamas tekstu ar paprasčiausiomis grafinėmis priemonėmis. atitikmenys: angl. virtual reality; VR ryšiai: dar žiūrėkaparatinė įranga dar žiūrėkduomenų pirštinės dar žiūrėkprograminė įranga

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Look at other dictionaries:

 • virtual reality — ˌvirtual reˈality abbreviation VR noun [uncountable] COMPUTING images produced by a computer that give you the experience of seeing or being inside a real place or physical object. It can be used, for example, to make models of new products or to …   Financial and business terms

 • virtual reality — ► NOUN Computing ▪ the computer generated simulation of a three dimensional image or environment that can be interacted with by using special electronic equipment …   English terms dictionary

 • virtual reality — n. the computer generated simulation of three dimensional images of an environment or sequence of events that someone using special electronic equipment may view, as on a video screen, and interact with in a seemingly physical way …   English World dictionary

 • Virtual reality — This article is about the sensory technology. For the Alan Ayckbourn play, see Virtual Reality (play). For the gamebook series, see Virtual Reality (gamebooks). U.S. Navy personnel using a VR parachute trainer …   Wikipedia

 • virtual reality — a realistic simulation of an environment, including three dimensional graphics, by a computer system using interactive software and hardware. [1985 90] * * * Use of computer modeling and simulation to enable a person to interact with an… …   Universalium

 • Virtual Reality — Fallschirmspringer der US Navy üben mit einem Head Mounted Display virtuell das Fallschirmspringen Als virtuelle Realität oder Virtual Reality (engl.), kurz VR, wird die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer… …   Deutsch Wikipedia

 • Virtual Reality — Virtuelle Realität; Virtuelle Wirklichkeit; VR * * * Vir|tu|al Re|a|li|ty 〈[vœ:tʃuəl rıæ̣lətı] f.; ; unz.; Abk.: VR〉 durch Computertechnik simulierte Realität, in die jmd. mithilfe von technischen Geräten (z. B. Joystick, Datenhandschuh)… …   Universal-Lexikon

 • Virtual reality — Виртуальная реальность (от лат. virtus  потенциальный, возможный и лат. realis  действительный, существующий)  создаваемый техническими средствами мир и передаваемый человеку через его привычные для восприятия материального мира ощущения: зрение …   Википедия

 • virtual reality — N UNCOUNT Virtual reality is an environment which is produced by a computer and seems very like reality to the person experiencing it. One day virtual reality will revolutionize the entertainment industry. ...the launch of the first virtual… …   English dictionary

 • Virtual Reality — Vir|tu|al Re|a|li|ty [ və:tʃuəl ri æləti] die; <aus gleichbed. engl. virtual reality zu virtual »tatsächlich« u. reality »Wirklichkeit«> [von Computern erzeugte] virtuelle Realität …   Das große Fremdwörterbuch

 • virtual reality — noun a hypothetical three dimensional visual world created by a computer; user wears special goggles and fiber optic gloves etc., and can enter and move about in this world and interact with objects as if inside it • Hypernyms: ↑computer game,… …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.